Καθημερινές Δηλώσεις
Ενδυναμώνοντας την ανάρρωσή μου

Διαλογισμοί για Ενήλικα Παιδιά Αλκοολικών/Δυσλειτουργικών Οικογενειών


August 04


Πνευματικό, όχι θρησκευτικό

«Στα ΕΠΑ υιοθετούμε μία πνευματική και όχι θρησκευτική προσέγγιση στη θεραπεία των συνεπειών από την ανατροφή μας σε ένα δυσλειτουργικό σπίτι». ΜΚΒ σελ. 76

Οι συγγραφείς των 12 Βημάτων γνώριζαν ότι, παρόλο που ισχυριζόμαστε πως είμαστε ένα πνευματικό πρόγραμμα, η χρήση της λέξης «Θεός» θα μπορούσε να είναι αμφιλεγόμενη.

Όταν ακούμε τη λέξη «Θεός» στις συγκεντρώσεις μας, ορισμένοι αισθανόμαστε παρηγοριά και άλλοι βιώνουμε αρνητικότητα και θλίψη. Ανεξάρτητα από την αντίδρασή μας είναι σημαντικό για εμάς να θυμόμαστε ότι στα ΕΠΑ ενωνόμαστε με μία πνευματική βάση που μας επιτρέπει να πιστεύουμε σε ό,τι εμείς επιλέγουμε.

Πολλοί ανατραφήκαμε γνωρίζοντας έναν στοργικό, υποστηρικτικό Θεό ενώ άλλοι ανατραφήκαμε με έναν Θεό τιμωρό. Ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις που είχαμε κατά την παιδική μας ηλικία, ως ενήλικες συχνά βρίσκουμε μια διαφορετική αντίληψη. Σε πολλές περιπτώσεις, εξακολουθούμε να αναζητούμε ένα μονοπάτι με το οποίο νιώθουμε άνετα.

Πνευματικό και όχι θρησκευτικό πρόγραμμα σημαίνει ότι η αδελφότητά μας αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πολλά συστήματα πεποιθήσεων και ότι ο μανδύας της πνευματικότητας μάς επιτρέπει να είμαστε ισότιμοι στην ανάρρωσή μας. Κανείς δε γνωρίζει τη σωστή απάντηση για κανέναν άλλον. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος πίστης και σεβόμαστε τις διαφορές μας, ακόμη και όταν αλληλο-υποστηριζόμαστε άνευ όρων.

Σήμερα καθώς αναζητώ να ενδυναμώσω την πνευματική μου πίστη, θα εξασκηθώ στην ανεκτικότητα όσον αφορά τις πεποιθήσεις που διαφέρουν από τις δικές μου.  

Πνευματικά δικαιώματα © 2018 των Ενήλικων Παιδιών
των Αλκοολικών ®/Δυσλειτουργικών Οικογενειών
Οργανισμός Παγκόσμιας Υπηρεσίας.
Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Σελίδα - 225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For more information about the ACA program in Greece please visit our blog/Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ΕΠΑ στην Ελλάδα, παρακαλώ επισκεφτείτε το ιστολόγιό μας: https://enilika-paidia.blogspot.com